Lütfen üstte bulunan menüden (≡) Diğer Bölümlere geçiniz
17 Aralık 2016

Turgutlu’da Ulaşım

Turgutlu’nun Manisa’ya uzaklığı 30, İzmir’e uzaklığı ise 45 km’dir. İlçe merkezinin güneyinden E–23 (İzmir-Ankara) kara yolu, kuzeyinden ise İzmir-Uşak-Afyon demir yolu geçmektedir Demir yolunun İzmir’den Turgutlu’ya kadar olan 32 km’lik ilk kısmı 1863–1865 tarihleri arasında yapılmış 1866’da işletmeye açılmıştır. 1873–1875 yılları arasında da 76 km daha yapılarak Alaşehir’e kadar uzatılmıştır. E–93 kara yolu ise oldukça yoğun bir trafiğe sahip olup 2 geliş–2 gidiş olarak bölünmüş yoldur. Bütün köylerin yolu mevcut olup köy yollarının tamı asfalt kaplamadır. Yollar her mevsim ulaşıma açıktır. İstanbul ve İzmir arasındaki ulaşımın süresini 3,5 saate düşürecek otoban projesi kapsamında, İzmir etabı içerisinde yer alan bölüm Turgutlu batısından geçecektir.
Turgutlu – Manisa kara yolunun Turgutlu bölümünden geçecek olan yolun Turgutlu bağlantı noktası bulunacaktır.

Turgutlu’nun çeşitli noktalara uzaklığı:

Turgutlu………………..Manisa…..:  30 km

Turgutlu………………..İzmir…….:  50 km

Turgutlu………………..Ödemiş….:  70 km

Turgutlu………………..Selçuk……: 106 km

Turgutlu………………..Kuşadası…:125 km

Turgutlu………………..Balıkesir…:167 km

İzmir -Kasaba Demir Yolu Hattı

Turgutlu’da Demiryolu, Kasabanın kaderini değiştirmiştir. Batıya açılış kapısı olmuş, ilk modernleşme akımını başlatmıştır. Kasaba 10 Ocak 1866 yılından beri dünyayla bütünleşmiştir. Durağan topluma ve kasaba yaşantısına heyecan katmış, yaşantıyı ve yaşam tarzında köklü değişimlere yol açmış,  zaman ve mekân kavramlarını yeniden tamamlattırmıştı. İzmir – Aydın demir yolunun imtiyazı 1856 yılının Eylül ayında İngiliz Gruba verilmiştir. Daha sonra İngiliz şirketine ait olan İzmir Kasaba (Turgutlu) hattı bir Fransız şirketine satılmıştır. Bu şirket sekiz sarraf tarafından Londra merkezli olarak kurulmuştur. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti istediği zaman karşılığını ödemek şartıyla şirketi alabilecektir. Yolcu ve eşya nakli için düzenlenecek tarife hükümet ile şirket arasında belirlenecekti. İzmir – Kasaba hattı 10 Ocak 1866 tari­hinde, Aydın Demir yolundan birkaç ay önce işletmeye açılmıştır. Demir yolunun Kasabaya varmasından 2 yıl önce istasyon çevresinde büyük depolar yapılmıştı. Bu depolarda tarımsal ürünler depolanmaktaydı. Kasaba Hattı’nın açıldığı dönemden beri kullanılan Turgut­lu’daki silo 1980’li yıllarda çıkan bir yangında kül olmuştur. Daha sonra Osmanlı hükümeti Kasaba ve Alaşehir arasındaki 76 km.lik demir yolunu 1873–1875 tarihleri arasında inşa etmiş ve bu yolun işletilmesini 1 Mart 1875′ ten itibaren İzmir-Kasaba şirketi elde etmiştir. Böylece mevcut şirket 174 km.lik demir yolu­nun tüm hattını binaları, malzemeleri ve ekip­manları ile birlikte 1 Mart 1891 tarihinde devlete geri vermek üzere işletmeğe başlamıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti hattın 1887 yılında Soma’ya uzatılmasına karar vermiş ve 1890 yılında hat Somaya uzatılmıştır. Daha sonra demiryolu hattı İngiliz Şirketinden geriye satın alınmış ve Mösyö Nakelmakirs’e devredilmiştir.17 Şubat 1893 yılında imzalanan bu anlaşma ile bu döneme kadar yapılan hatlar ve işletilmesi de 99 yıl süre ile bu kişiye devredilmiştir.

Nakelmakirs, yetkileri­ni 12 Temmuz 1893’ te yeni kurulan Fransız – Societe Ottomane du Chemin de fer de Smyrne – Cassaba et Prolongements (SOP) – şirketine devretmiştir. Daha sonra bu şirket Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınmıştır. Hat Haziran 1934 tarihinde (2487 Sayılı Kanunla) 162.468.000 Milyon Fransız Frangı karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İdare­sine geçmiş ve bugün halen kullanılmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ

*

Sitenin Tamamına Ulaşmak İçin Normal Görünümü Tıklayınız